Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

banner vademecum strona wsnoz 2019

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

już dziśStudia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje. 

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejNawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Image
 
 BLACK NOVEMBER 
 
Całkowity koszt studiów 3200
Promocja czesnego 2880 zł
tylko do 01 12 2020 
 
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 15 12 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 17 10 2020

 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś później

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie:

DATA I ZJAZDU 16.01.2021
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 10.12.2020

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób:

- posiadających wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra), które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575 z późniejszymi zmianami)

 lub

- które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia i chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu.”

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.


Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki.

Przedmioty:

• EMISJA GŁOSU

• ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA

• KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EDUKACJI

• SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE - OBSZARY I FORMY POMOCY DLA UCZNIA I JEGO RODZINY

• DYKCJA I EMISJA GŁOSU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

• KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

• PEDAGOGIKA OGÓLNA

• PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI

• TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

• ŚRODKI DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

• PRACA NAUCZYCIELA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• PODSTAWY DYDAKTYKI

• PRACA NAUCZYCIELA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• ZAGROŻENIA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• METODYKA PRZEDMIOTU

• PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

• WSPÓŁCZESNE SYSTEMY EDUKACYJNE

• TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA

• METODYKA PRZEDMIOTU

• ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE I POZA ICH TERENEM

• PODSTAWY DIAGNOZOWANIA I POZNAWANIA UCZNIA

• EWALUACJA W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH - OCENIANIE I DIAGNOZOWANIE

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wymagane dokumenty: 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
  • dyplom ukończenia studiów (I i II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • zdjęcie legitymacyjne
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP
  • Studia kończą się egzaminem pisemnym
Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3 200  

Promocja do 01 12 2020
 2 880 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.