Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK
Studia polecane przez specjalistów medycyny naturalnej

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online

a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 500 zł do 25 09 2020
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 25 09 2020  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 26.09.2020
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek:
Termin:16.01.2021
Czesne:
3700 zł
Rekrutacja do: 31.12.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji:

Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Lliczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom uczelni wyższej (studiów licencjackich bądź magisterskich), zainteresowanych tematyką ziołolecznictwa, zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą dziedziną jak i osoby, któtr pragną uzupełnić swoą wiedzę, obecnych i przyszłych właścicieli sklepów ze zdrową żywnością i zielarni, osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania się, zajmujących się dietetyką, sportem, zdrowym trybem życia, osobom zainteresowanym naturalną kosmetyką. Studia będą również przydatne dla masażystów, fizjoterapeutów, trenerów, lekarzy, kosmetologów.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Przedmioty:

 • Podstawy ziołolecznictwa
 • Psychologia pracy z pacjentem
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie
 • Aktywne składniki roślin
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Ocena jakości ziół
 • Biotechnologia roślin leczniczych
 • Technologia leków roślinnych
 • Farmakologia
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu nerwowego i sercowo-naczyniowego
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu moczowo-płciowego
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu oddechowego oraz w stanach zapalnych
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu pokarmowego
 • Fitoterapia i zielarstwo a pielęgnacja i choroby skóry
 • Fitoterapia i zielarstwo w pediatrii
 • Fitoterapia i zielarstwo w endokrynologii i ginekologii
 • Medycyna ekologiczna w leczeniu chorób cywilizacyjnych
 • Towaroznawstwo
 • Zioła w wybranych jednostkach chorobowych
Absolwent umie:
 • Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej. 
 • Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zdiagnozować sytuację trudną. 
 • Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej. 
 • Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych.
 • Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny.
 • Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku.
 • Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny. 
 • Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych. 
 • Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia. 
 • Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych. 
 • Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań. 
 • Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego. 
 • Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej. 
 • Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania. 
 • Różnicować modele opieki pielęgniarskiej. 
 • Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji.
 • Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się. 
 • Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego. 
 • Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych. 
 • Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom. 
 • Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne.
 • Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich. 
 • Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia. 
 • Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych.
 •  Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów. 
 • Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy. 
 • Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. 
 • Promować zdrowie własne i innych. 
 • Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu. 
 • Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia. 
 • Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia. 
 • Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia. 
 • Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną. 
 • Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu. 
 • Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych. 
 • Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej. 
 • Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku. 
 • Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską.Inicjować zmiany w organizacji pracy. 
 • Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej. 
 • Dokumentować proces pielęgnowania.
 • Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej. 
 • Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa. 
 • Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)