Studia Podyplomowe o specjalizacji

Logopedia z Neurologopedią

banner vademecum strona wsnoz 2019

 

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifikacje

 
Całkowity koszt studiów 5600
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4900 do 27 11 2020 
Czas trwania 4 semestry
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online
a dokumenty donieś później
 
 
Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia z Neurologopedią, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia z Neurologopedią, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy występującymi z powodu zaburzeń ogólnego rozwoju lub jako wynik patologii oddzielnych narządów czy zaburzeniami wynikającymi z  uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Słuchacz uzyska umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej u osób dorosłych i dzieci.  

Adresaci:

Studia podyplomowe Logopedia z Neurologopedią przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie i są zainteresowane pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi z różnorodnych schorzeń w tym schorzeń neurologicznych.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.  Może on znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Zagadnienia programowe m.in:

 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 3. Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
 4. Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
 5. Logorytmika
 6. Oligofrenologopedia
 7. Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalii
 8. Afazja – diagnoza i terapia
 9. Metodyka pracy logopedycznej
 10. Niepłynność mowy i jąkanie – diagnoza i terapia
 11. Wprowadzenie do neurologopedii
 12. Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 13. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi. Metody alternatywnej komunikacji
 14. Neurofizjologia czynności prymarnych
 15. Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie
 16. Innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną
 17. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 18. Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 19. Specyfika pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem
 20. Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia
 21. Muzykoterapia i arteterapia.

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (w tym 0 zł wpisowego + 1200 zł w poczet I raty),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia,
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia z Neurologopedią/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  5600

Promocja do 27 11 2020
 4900

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online
a dokumenty donieś później


Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.