Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji

TRENER I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Studia polecane przez ratowników medycznych

Rozpocznij Studia Podyplomowe Trener I Pomocy Przedmedycznej już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także  w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 08 12 2020
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 22 12 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.11.2020r. 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia pedagogiczne + Diagnoza i terapia pedagogiczna = 4800 ,-
Zyskujesz 1000 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 08 12 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Dietoterapii za 250 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Trener I Pomocy Przedmedycznej:
Termin: 21.11.2020
Czesne: 3 200 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Trener PPP,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Trener PPP,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.
Celem studiów podyplomowych jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Każdy słuchacz studiów podyplomowych, po  zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. 


Adresaci:

Nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, opiekunki  w żłobkach i przedszkolach, domach pomocy społecznej i starości.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Absolwenci:
Zna zasady funkcjonowania systemu ratownictwa i pomocy przedlekarskiej. Ma uporządkowaną wiedzę w sytuacjach kryzysowych obejmujących potrzebę pomocy przedlekarskiej. Potrafi w praktyczny sposób udzielić pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej. Umie szybko i sprawnie szybko i sprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia prawne w pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Propedeutyka ratownictwa przedmedycznego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Podstawowe czynności ratownicze
 • Desmurgia
 • Patofizjologia zaburzeń funkcji życiowych
 • Najczęstsze sytuacja zagrażające życiu i zdrowiu
 • Techniki podtrzymywania i przywracania funkcji życiowych
 • Nagłe wypadki i katastrofy komunikacyjne
 • Zagrożenia psychospołeczne we współczesnej szkole
 • Zagrożenia nagłe w następstwie urazów
 • Metodyka nauczania pierwszej pomocy
 • Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 • Zasady postępowania w trakcie zabiegów pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
 • Bezpieczeństwo narodowe i publiczne
 • Zasady bezpieczeństwa w Internecie
 • Zagrożenia terrorystyczne
 • Etyka działań ramach pierwszej pomocy przedmedycznej

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Trener PPP/Łódź)