Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Studia polecane przez specjalistów

Rozpocznij Studia Podyplomowe Opiekunka Środowiskowa już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub 726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 26 01 2021
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 23 02 2021
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.11.2020r. 
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia pedagogiczne + Diagnoza i terapia pedagogiczna = 4800 ,-
Zyskujesz 1000zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 26 01 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Dietoterapii za 250 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Opiekunka Środowiskowa:
Termin: 21.11.2020
Czesne: 3 200 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Opiekunka Środowiskowa,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Opiekunka Środowiskowa,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Adresaci:
Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Potrzeby i problemy człowieka w różnych fazach życia
 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • Życie psychiczne człowieka
 • Zagadnienia mikro- i makrospołeczne
 • Elementy prawa
 • Zasady BHP w pracy opiekunki środowiskowej
 • Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej
 • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Język migowy
 • Ekonomika usług opiekuńczych
 • Metodyka pracy opiekunki środowiskowej
 • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne
 • Czynności diagnostyczno-usprawniające
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Organizacja czasu wolnego
 • Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej
 • Trening interpersonalny
 • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
 • Podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej
 • Dokumenty związane z zatrudnianiem, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Zasady i metody komunikowania się
 • Praktyki zawodowe - 30h
Wymagane dokumenty: 
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów I lub  II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Opiekunka Środowiskowa/Łódź)