Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

NAUCZANIE HISTORII I WOSu W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nuczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Nauczanie Historii i WOSu (...) już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub 726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 04 12 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 18 12 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 10.10.2020r. 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Nauczanie Historii i WOSu (...)" za 4 600 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 04 12 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Nauczanie Historii i WOSu:
Termin: 10.10.2020
Czesne: 3 200 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie Historii i WOSu,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie Historii i WOSu,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3 tygodnie

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.
Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,

wykształcenie wyższe magisterskie.


Wykładowcy: 
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej

 • Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej

 • Dydaktyka WOS w szkole podstawowej

 • Dydaktyka WOS w szkole ponadpodstawowej

 • Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach historii i WOS

 • Warsztat nauczyciela historii i WOS

 • Historia starożytna (powszechna i ziem polskich)

 • Historia średniowiecza (powszechna i ziem polskich)

 • Historia nowożytna powszechna

 • Wiek XIX – czas postępu, rozwój nauki i techniki

 • Dwudziestolecie międzywojenne (na świecie i ziemiach polskich)

 • Polska i świat po 1945 r.

 • Historia gospodarcza

 • Demokracja: tradycje i perspektywy

 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie

 • Społeczeństwo obywatelskie

 • Media w społeczeństwie XXI wieku

 • Współczesne systemy polityczne i partyjne, system polityczny RP

 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna

 • Konstytucyjny system organów państwa

 • Historia integracji europejskiej

 • Historia polityczna Polski XX wieku

  PRAKTYKA:

 • Historia w szkole podstawowej: 30 h

 • Historia w szkole ponadpodstawowej: 30 h

 • WOS w szkole podstawowej: 20 h

 • WOS w szkole ponadpodstawowej: 40 h

Wymagane dokumenty: 
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Nauczanie Historii i WOSu/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 800 zł 

Promocja do 04 12 2020  
 2 800 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.