Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Logopedia Ogólna i Kliniczna dla Nauczycieli

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Studia Podyplomowe Logopedia Ogólna i Kliniczna dla Nauczycieli
 

  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Całkowity koszt studiów 5450
Promocja czesnego 4100 zł
tylko do 04 12 2020 
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 18 12 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 17.10.2020r.
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Logopedia" za 6 250 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 04 12 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Logopedia:
Termin: 17.10.2020
Czesne: 4 100 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym lub posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty:

- Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
- Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
- Fonetyka i fonologia języka polskiego
- Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
- Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
- Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
- Podstawy foniatrii
- Wprowadzenie do logopedii
- Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
- Emisja i higiena głosu
- Afazja - diagnoza i terapia
- Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
- Specyficzne trudności w uczeniu się
- Warsztat pracy logopedy
- Podstawy psycholingwistyki
- Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
- Audiologia pedagogiczna
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Logorytmika
- Metodyka pracy logopedycznej
- Oligofrenologopedia
- Surdologopedia
- Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
- Etyka zawodu logopedy
- Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
- Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
- Podstawy neurologopedii
- Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
- Profilaktyka logopedyczna
- Psychiartria i neurologia dziecięca
- Pomoce mulimedialne w pracy logopedy

Praktyka logopedyczna - 120h


Wymagane dokumenty:
 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
  • oświadczenie RODO
  • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego lub przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia dla Nauczycieli/Łódź)

 Całkowity koszt: 
5 450 zł

Promocja do 04 12 2020  

 4 100 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.