Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu
 

  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później

 Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 
 
 
Całkowity koszt studiów 4500 zł  3500zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 500 zł do 22 09 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 06 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 17.10.2020r.
 
 
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Edukacji i Terapii Osób ze Spektrum Autyzmu
Termin: 17.10.2020
Czesne: 3 500 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020
 
 

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Edukację i Terapię Osób z Autyzmem" za 5 300 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 22 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 650 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja i Terapia (...),ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja i Terapia (...),ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy 
z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy osób z autyzmem, pracy z rodziną dziecka autystycznego, terapii i analizy zachowań trudnych. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, we wszystkich innych typach placówek, w których znajdują się dzieci, młodzież i osoby dorosłe z autyzmem.


Adresaci:

Nauczyciele oraz inne osoby z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjackim), posiadające kwalifikacje pedagogiczne, chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum auzytmu.

Przedmioty:

- Teoretyczne podstawy autystycznego spektrum zaburzeń
- Funkcjonowanie osoby z autyzmem - diagnoza i ocena
- Metody terapii osób z autyzmem, w tym z Aspergerem
- Rodzina dziecka autystycznego
- Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych
- Praca z osobą z autyzmem, w tym z Aspergerem
- Terapia i analiza zachowań trudnych 
- Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Praktyka specjalnościowa - 120h


Wymagane dokumenty:
 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/EiTOzSA/Łódź)

Całkowity koszt: 
 4500 

Promocja do 22 09 2020  

 3 500 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.