INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe 

Praktyki z wyceny nieruchomości 

Rozpocznij Studia Podyplomowe Praktyka z wyceny nieruchomości już dziś

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.


Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3000 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2500 zł + 137,60 zł opłata za dziennik do 25 06 2021
Czas trwania 6 miesięcy
Zakończenie rekrutacji 13 07 2021  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja i pierwszy zjazd: 23-24.10.2021 r.

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Bonus Specjalny
ważny do 25 06 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Studia podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych za 2800 zł 

lub Studia Podyplomowe BHP za 2500 zł 

Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Kandydaci którzy będą się ubiegali o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomościami w trakcie odbywania praktyki zawodowej posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania uprawnień państwowych w zakresie "wyceny nieruchomości".

W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm)

Adresaci:

Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów doświadczonych w nauczaniu języka angielskiego.

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Przedmioty:

 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna, nieruchomościami, mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii, Elementy finansów, rachunkowości i bankowości
 • Rynek nieruchomościami
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna
 • Podstawy wiedzy technicznej tj. : budownictwa i kosztorysowania
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
 • Podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii
 • Metody masowej wyceny
 • Pojęcie, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena nieruchomości w wybranych krajach, Wycena przedmiotów gospodarczych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Słuchacz:

Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
- nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
- nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
- nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
- budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
- nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
- nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

W ramach praktyki zawodowej SKK wraz PKRN zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe rzeczoznawca majątkowy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min.3 lata.

SKK Sp. z o.o. jako przedsiębiorca organizuje praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. – jako prowadzący praktykę zawodową w ramach wieloletniej współpracy z Polską Konfederacją Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Praktyki z wyceny nieruchomości/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3000 zł 

Promocja do 25 06 2021  
2500 zł + 137,60 zł opłata za dziennik praktyk

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.