Studia podyplomowe 

Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia realizujemy także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifikacje. 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później
 
Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3400
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3000 do 29 09 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 13 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 17.10.2020

Aplikuj teraz
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowanie pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną = 5000 zł
Zyskujesz 900 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 29 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Kurs pedagogiczny Terapia behawioralnaza 580 zł 

lub Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami  za 2500 zł 

lub Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna za 2900 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Termin: 12.12.2020
Czesne:
3100 zł
Rekrutacja do: 10.12.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jagiellońska 4.
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok. 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami ) o obniżonej normie intelektualnej warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

Adresaci:

Nauczyciele i Wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, posiadający przygotowanie pedagogiczne, studia wyższe (co najmniej licencjackie).

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonyach Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Wybrane zadadnienia programowe:

 • Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej
 • Pedagogika specjalna - zagadnienia podstawowe
 • Kształcenie osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy diagnozowania pedagogicznego
 • Rodzina dziecka z niepełnosprawnością - rodzaje oraz metody pracy i wsparcia
 • Dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną - warsztat pracy pedagoga
 • Metodyka procesu edukacji osób z umiarkowaną i znacznąniepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka procesu edukacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy metodyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka procesu edukacji z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

 Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Oligofrenopedagogika/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3400  

Promocja do 29 09 2020
 3000 

Inni wybrali również:


Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.