INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe 

Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.

 
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Czesne za semestr: 1150 zł 1000 zł
Całkowity koszt studiów:
3400 zł 3000 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 13 08 2021 
Planowany zjazd: 22.05.2021 r.
 
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowanie pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną = 5000 zł
Zyskujesz 900 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 13 08 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Kurs pedagogiczny Terapia behawioralnaza 580 zł 

lub Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami  za 2500 zł 

lub Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna za 2900 zł 

Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jagiellońska 4.
Informacja zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok. 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami ) o obniżonej normie intelektualnej warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

Adresaci:

Nauczyciele i Wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, posiadający przygotowanie pedagogiczne, studia wyższe (co najmniej licencjackie).

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonyach Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Wybrane zadadnienia programowe:

 • Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej
 • Pedagogika specjalna - zagadnienia podstawowe
 • Kształcenie osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy diagnozowania pedagogicznego
 • Rodzina dziecka z niepełnosprawnością - rodzaje oraz metody pracy i wsparcia
 • Dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną - warsztat pracy pedagoga
 • Metodyka procesu edukacji osób z umiarkowaną i znacznąniepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka procesu edukacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy metodyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka procesu edukacji z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

 Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Oligofrenopedagogika/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3400  

Promocja do 13 08 2021
 3000 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.