Studia podyplomowe 

ARTETERAPIA W EDUKACJI

 Rozpocznij Studia Podyplomowe Arteterapia w Edukacji już dziśStudia realizujemy w systemie stacjonarnym, a także online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje. 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub1516 170 989  lub  online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3600
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2700 do 25 09 2020
Czas trwania 3 semestry 
Zakończenie rekrutacji 09 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Planowany zjazd i inauguracja 24.10.2020
 
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub
516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Arteterapia w edukacji:
Termin: 27.02.2021
Czesne: 
3200 zł
Rekrutacja do: 01.02.2021

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Arteterapia w Edukacji . Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Arteterapia w Edukacji . Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej nowych aspektów w dziedzinie edukacji, terapii i rozwoju osobistego, podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Słuchacze  poszerzą swoje kwalifikacje w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę dzieci, dorosłych, osób chorych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Adresaci: Studia podyplomowe Arteterapia w edukacji  przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskichposiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Arteterapia w edukacji jest dedykowana również osobom, które chcą wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności  w pracy rehabilitacyjnej z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, w zakresie resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie oraz z osobami starszymi.

Absolwenci: Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów, Specjalistów, Artystów

Przedmioty:

 • psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty,
 • muzykoterapia,
 • terapia przez sztukę,
 • teatroterapia,
 • arteterapia
 • warsztaty interpersonalne,
 • fototerapi,
 • choreoterapia,
 • kinezyterapia,
 • pedagogiczne konteksty komunikacji,
 • metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty) 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne 

Dodatkowe informacje: Absolwent  studiów podyplomowych Arteterapia w edukacji  może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju placówkach pedagogicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, medycznych, kulturalno-oświatowych.

Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny. Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.


Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/ArteterapiaWedukacji/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 25 09 2020
 2700 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub  online
a dokumenty donieś później


Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.