Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

banner vademecum strona wsnoz 2019

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2900 zł do 07 04 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 21 04 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 15 06 2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych

Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli:

DATA I ZJAZDU 21 09 2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 10.09.2019

Studia podyplomowe Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:
Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzyć indywidualne programy edukacyjnych dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.Studia  adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli  studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

Adresaci:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
 • Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
 • Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Dziecko z ADHD w szkole, dokumentacja
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
 • Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • Zespół Retta, inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Praktyka - 60h

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3500  

Promocja do 07 04 2020
2900 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.

Search