Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Opiekunak Środowiskowa 

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Opiekunska Środowiskowa dla nauczycieli już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3200
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2500 zł do 07 04 2020
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 21 04 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 30 05 2020
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.
Bonus Specjalny
ważny do 07 04 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 5% taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Reklama i marketing dla nauczycieli:
DATA I ZJAZDU 19 09 2020
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 07.07.2020

Studia podyplomowe Opiekunka Środowiskowa, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Opiekunka Środowiskowa

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Adresaci:

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

Absolwenci uzyskają kwalifikację zawodowe, umiejętności i kompetencję m. in. z zakresu wybranych elementów pedagogiki, psychologi rozwojowej i wychowawczej, metodyki pracy opiekunki. Ponadto nabędą wiedzę z organizowania pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych ludzi i rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczny punktów ECTS.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu reklamy i marketingu. 

Przedmioty:

  • Potrzeby i problemy człowieka w różnych fazach życia

  • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej elementy pedagogiki specjalne

  • Życie psychiczne człowieka

  • Zagadnienia mikro- i makrospołeczne

  • Elementy prawa

  • Zasady BHP w pracy opiekunki środowiskowej

  • Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej

  • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania

  • Język migowy

  • Ekonomika usług opiekuńczych

  • Metodyka pracy opiekunki środowiskowej

  • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne

  • Czynności diagnostyczno-usprawniające

  • Udzielanie pierwszej pomocy

  • Organizacja czasu wolnego

  • Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

  • Trening interpersonalny

  • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

  • Podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej

  • Dokumenty związane z zatrudnianiem, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy\

  • Zasady i metody komunikowania się

Wymagane dokumenty: 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER 49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 07 04 2020  
 2500 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później


Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.

Search