studia podyplomowe PEDAGOGICZNE o specjalizacji

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Studia mają charakter kwalifikacyjny

banner vademecum strona wsnoz 2019

Rozpocznij Studia Podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2800 do 22 10 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 05 11 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany kolejny zjazd 20.04.2019
 
 
Aplikuj teraz
533 274 001 llub online
 

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
 
Wychowanie do życia w rodzinie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu + Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie = 5300 ,-
Zyskujesz 300 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 22 10 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna za 2560 zł
lub Nauczanie matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu za 2800 zł  
lub Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu za 2560 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
Termin: 08.06.2019
C
zesne: 3200 
Koniec rekrutacji: 01.06.2019

Zajęcia Praktyczne

Wychowanie do życia w rodzinie, Szosa Chełmińska 17, Toruń
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu, Szosa Chełmińska 17, Toruń

Czas trwania studiów: 3 semestry - Studia realizowane w 1 rok kalendarzowy

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych

 

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych z przygtowaniem pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów

Absolwenci:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.

W ramach realizacji programu studiów możliwe jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru dyscyplin pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, socjologicznych, biomedycznych, teologicznych, i prawnych. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294  

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/wdżwr/Toruń)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 22 10 2019  
 2800 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online
a dokumenty donieś później

2. Ogólnopolska Konferencja Podologiczna WSNoZ - sprzedaż biletów otwarta

Search