konferencja pop button

x

studia podyplomowe PEDAGOGICZNE o specjalizacji

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA


banner vademecum strona wsnoz 2019

Rozpocznij Studia Podyplomowe Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalanej - socjoterapia i resocjalizacja już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3600
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3000 do 19 11 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 03 12 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany kolejny zjazd 20.04.2019
 
 
Aplikuj teraz
533 274 001 llub online
 

a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 19 11 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Integracja sensoryczna za 3040 zł
lub Pedagogika Specjalna za 2560 zł  
lub Surdopedagogika i tyflopedagogika za 3040 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALANEJ - SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA:
Termin: 08.06.2019
C
zesne: 3600 
Koniec rekrutacji: 01.06.2019

Zajęcia Praktyczne

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - socjoterapia i resocjalizacja, Szosa Chełmińska 17, Toruń
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - socjoterapia i resocjalizacja, Szosa Chełmińska 17, Toruń

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawnych itp.

 

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294  

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Socjoterapia i resocjalizacja/Toruń)

 Całkowity koszt: 
  3600  

Promocja do 19 11 2019  
 3000 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search