studia podyplomowe PEDAGOGICZNE o specjalizacji

NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU


banner vademecum strona wsnoz 2019

Rozpocznij Studia Podyplomowe Nauczanie matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 do 28 01 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 11 02 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany kolejny zjazd 28.09.2019
 
 
Aplikuj teraz
533 274 001 llub online
 

a dokumenty donieś później
Następne terminy rozpoczęcia Studiów NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU:
Termin: 08.03.2020
C
zesne: 3500 
Koniec rekrutacji: 01.02.2020

Zajęcia Praktyczne

Nauczanie matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, Szosa Chełmińska 17, Toruń
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu, Szosa Chełmińska 17, Toruń

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż matematyka do nauczania matematyki w szkołach podstawowych (ośmioletnia szkoła podstawowa)oraz ponadpodstawowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem:  „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:
 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Matematyka
 • Dydaktyka (metodyka) matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Praktyki

 

Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia
 • osób posiadających przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294  

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Nauczanie matematyki/Toruń)

 Całkowity koszt: 
  3500  

Promocja do 28 01 2020  
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search