studia podyplomowe PEDAGOGICZNE o specjalizacji

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

 banner vademecum strona wsnoz 2019

 

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli  już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 2900 
Czas trwania 3 semestry
  (Dołącz jeszcze do tej grupy)

 
Aplikuj teraz
533 274 001 llub online
 

a dokumenty donieś później

Zajęcia Praktyczne

Informatyka dla nauczycieli, Szosa Chełmińska 17, Toruń
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Informatyka dla nauczycieli, Szosa Chełmińska 17, Toruń

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela),

Cel studiów:  Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż Informatyka do nauczania informatyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem:  „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Informatyka

Dydaktyka (metodyka) informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych

Praktyki

Absolwent: Absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresaci: Studia skierowane są do:

absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia

osób posiadających przygotowanie pedagogiczne

 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
  • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294  

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Informatyka dla nauczycieli/Toruń)

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search