studia podyplomowe PEDAGOGICZNE o specjalizacji

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU


banner vademecum strona wsnoz 2019

Rozpocznij Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób ze spektrum Autyzmu już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3200
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2800 do 17 09 2019
Czas trwania 2 semestry
Inauguracja 27.04.2019
Planowany kolejny zjazd 28.09.2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
ostatnie wolne miejsca
 
 
Aplikuj teraz
533 274 001 llub online
 

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
 dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Edukacja i terapia osób ze spektrum Autyzmu + Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie = 5000 ,-
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Diagnoza terapia i edukacja osób ze spektrum Autyzmu za 3040 zł
lub Surdopedagogika i tyflopedagogika za 3040 zł  
lub Oligofrenopedagogika za 2640 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Edukacja i terapia osób ze spektrum Autyzmu, Szosa Chełmińska 17, Toruń
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Edukacja i terapia osób ze spektrum Autyzmu, Szosa Chełmińska 17, Toruń

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy osób ze spektrum autyzmu, pracy z rodziną dziecka autystycznego, terapii i analizy zachowań trudnych.
Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, we wszystkich innych typach placówek, w których znajdują się dzieci, młodzież i osoby dorosłe z autyzmem.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nauczyciele oraz inne osoby z wyższym wykształceniem posiadające kwalifikacje pedagogiczne, chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców i specjalistów doświadczonych w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Teoretyczne podstawy autystycznego spektrum zaburzeń
 • Funkcjonowanie osoby z autyzmem - diagnoza i ocena
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Rodzina dziecka autystycznego
 • Praca z osobą z autyzmem
 • Terapia i analiza zachowań trudnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalnościowa

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294  

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/EITOZA/Toruń)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 17 09 2019  
 2800 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
533 274 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search