Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJMI

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjmi już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 21 01 2020
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 21 01 2020  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 14.12.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 21 01 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjmi drugi kierunek 20% taniej 

lub Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami za 2500 zł 
lub Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna za 2000 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjmi:
Termin:15.02.2020
Czesne:
3300 zł
Rekrutacja do:10.02.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjmi, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjmi, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć 
wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzyć indywidualne programy edukacyjnych dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.Studia  adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli  studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

Adresaci:

Nauczyciele i Wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Psychologia rozwoju dziecka w wieku szkolnym
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się,
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Trudności w uczeniu się,
 • Szkoła jako instytucja edukacyjna,
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dziecko z ADHD w szkole
 • Trudności o podłożu dyslektycznym w edukacji szkolnej, style uczenia się dzieci
 • Uczeń zdolny jako dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Praca z uczniem o zakłóconym  rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 • Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego,
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 300 zł  

Promocja do 21 01 2020  
 2 800 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później

Search