Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Surdopedagogika i Tyflopedagogika już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4 100 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 800 zł do 17 09 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 17 09 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja 22.06.2019
Kolejny zjazd  19.10.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Surdopedagogika i Tyflopedagogika drugi kierunek 20% taniej

lub Oligofrenopedagogika za 2000 zł 
lub Terapia zajęciowa za 2000 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do grupy!

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi tj. zaburzeniami słuchu i wzroku). Absolwent nabędzie umiejętność pisania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku i słuchu.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, diagnozy i terapii.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Surdo i Tyflopedagogika/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  4 100 zł  

Promocja do 17 09 2019  
 3 800 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później

Search