Studia Podyplomowe z Zarządzania o specjalizacji

REKLAMA I MARKETING
Studia polecane przez specjalistów reklamy i marketingu

Rozpocznij Studia Podyplomowe Raklama i Marketing już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 200 zł do 23 08 2019
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 23 08 2019(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 14.09.2019
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Raklama i Marketing:
Termin: 23.11.2019
Czesne:
3500 zł
Rekrutacja do:15.11.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Raklama i Marketing, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Raklama i Marketing, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć z reklamy i marketingu w szkołach i placówkach oświatowych. Kierunek ten pozwala na zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie już posiadanej wiedzy. 

Adresaci:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. 

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Przedmioty:

  • Podstawy marketingu
  • Prawne aspekty działalności marketingowej
  • Badania marketingowe
  • Strategie marketingowe i wyboru rynku
  • Promocja i prezentacja
  • Public Relations
  • Marketing w Internecie
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Metodyka nauczania marketingu i zarządzania
  • Metodyka nauczania reklamy
  • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
  • Organizacja i techniki reklamy
  • Techniki perswazyjne w reklamie: case study
  • Działalność gospodarcza w reklamie
  • Organizacja sprzedaży reklamy
  • Projektowanie kampanii reklamowej
  • Warsztaty reklamy- formy drukowane, radio, telewizja

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 500 zł  

Promocja do 23 08 2019
 3 200 zł 

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później

Search