Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO - METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO,WŁOSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczno - Metodyczne Dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 200 zł do 17 09 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 17 09 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 19.10
.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Przygotowanie Pedagogiczno - Metodyczne Dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego drugi kierunek 20% taniej

lub Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna za 2000 zł 
lub Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu za 2300 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Przygotowanie Pedagogiczno - Metodyczne Dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego:
Termin: 23.11.2019
Czesne:
3500 zł
Rekrutacja do: 20.11.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczno - Metodyczne Dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczno - Metodyczne Dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego,Włoskiego i Hiszpańskiego, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania danego języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania danego języka we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (pedagogiczno-metodycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania danego języka w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania danego języka w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wykładowcy

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania danego języka, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych.

Zapewniają bardzo dobre przygotowanie praktyczne i przygotowanie do pracy w zawodzie.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Szkoła i nauczyciel
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Komunikacja w edukacji
 • Dykcja i emisja głosu
 • Teorie kształcenia i podstawy dydaktyki
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Praca opiekuńcza nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Profilaktyka zagrożeń na danym etapie kształcenia
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole na danym etapie edukacyjnym
 • Stymulowanie rozwoju poznawczego ucznia
 • Metodyka nauczania danego przedmiotu
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe 
 • Praktyka pedagogiczno-metodyczne w szkole na danym etapie edukacyjnym

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 500 zł  

Promocja do 17 09 2019  
 3 200 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później

Search