Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 600 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 200 zł do 18 10 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 18 10 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 19.10.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 18 10 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu drugi kierunek 10% taniej 

lub Nauczanie Plastyki i Techniki w Szkole Podstawowej za2600 zł 
lub Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie za 2000 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu:
Termin: 23.11.2019
Czesne:
3500 zł
Rekrutacja do:15.11.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do grupy!

Terminy zjazdów:

11.05.2019- 12.05.2019

08.06.2019- 09.06.2019

21.09.2019

12.10.2019- 13.10.2019

23.11.2019- 24.11.2019

Cel studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli z wyższym wykształceniem humanistycznym (FILOLOGIA POLSKA- którzy w trakcie studiów nie uzyskali uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego), którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania jednego z przedmiotów w szkole.

Absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela MODUŁ 4. 

 oraz

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami),

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Adresaci:

Nauczyciele i Wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
 • Psychologiczne podstawy rozwoju mowy
 • Emisja i higiena głosu
 • Dydaktyka języka polskiego – kształcenie kulturowo-literackie
 • Dydaktyka języka polskiego – kształcenie językowe
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych z języka polskiego
 • Gramatyka języka polskiego
 • Historia języka polskiego
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Wiedza o kulturze współczesnej
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego
 • Literatura powszechna
 • Literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich)
 • Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich
 • Literatura XX wieku
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
 • Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
 • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 600 zł  

Promocja do 18 10 2019  
 3 200 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później

2. Ogólnopolska Konferencja Podologiczna WSNoZ - sprzedaż biletów otwarta

Search