Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju (...) już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 000 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 600 zł do 20 09 2019
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019 
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.09.2019 r. godz. 11:00
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Wczesne Wspomaganie (...)" za 4 200 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Wczesne Wspomaganie Rozwoju (...):
Termin: 19.10.2019
Czesne: 3 000 
Koniec rekrutacji: 19.10.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju (...),ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju (...),ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci czyli  kompleksowego działania mającego na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z  niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także wsparcia jego rodziny.

Słuchacz zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Adresaci:

Adresatami studiów są magistrzy psychologii, pedagogiki oraz logopedzi, posiadający przygotowanie pedagogiczne  zainteresowani  tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Rozporządzenie wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Słuchacz zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 120 godzin praktyk.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 • Podstawowe założenia diagnozy funkcjonalnej
 • Wstęp do pedagogiki specjalnej
 • Wczesne dzieciństwo - rozwój prawidłowy i dysfunkcyjny
 • Pedagogika dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wsparcie rodziny dziecka niepełnosprawnego i wczesna stymulacja w środowisku domowym
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET)
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością
 • Metody stymulacji rozwoju i wczesnej interwencji
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcy
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem wzroku
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi z wadą słuchu
 • Praktyka - 120h

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/WWR/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 000 zł 

Promocja do 20 09 2019  
 2 600 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później

Search