Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 600 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 700 zł do 21 01 2020
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 04 02 2020 
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.09.2019 r. godz. 11:00
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Uczeń ze specjalnymi potrzebami (...)" za 4 300 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 21 01 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Terapia Behawiorlna za 650 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi:
Termin: 19.10.2019
Czesne: 3 600 
Koniec rekrutacji: 19.10.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:
Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzyć indywidualne programy edukacyjnych dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.Studia  adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli  studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

Adresaci:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
 • Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
 • Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Dziecko z ADHD w szkole, dokumentacja
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
 • Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • Zespół Retta, inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Praktyka - 60h
Wymagane dokumenty: 
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 600 zł 

Promocja do 21 01 2020  
 2 700 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później

Search