Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub 726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później
 
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 600 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 700 zł do 09 07 2020
Czas trwania 3 semestry


 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub  726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Uczeń ze specjalnymi potrzebami (...)" za 4 300 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 07 07 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Terapia Behawiorlna za 650 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Koniec rekrutacji: 17.10.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:
Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzyć indywidualne programy edukacyjnych dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.Studia  adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli  studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

Adresaci:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
 • Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
 • Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Dziecko z ADHD w szkole, dokumentacja
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
 • Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • Zespół Retta, inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Praktyka - 60h
Wymagane dokumenty: 
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 600 zł 

Promocja do 09 07 2020  
 2 700 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Search