Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKIEM ANGIELSKIM

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Studia Podyplomowe EPiW z Językiem Angielskim
 

  

Studia realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później
 
Całkowity koszt studiów 3500 zł
Czas trwania 3 semestry

 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Następne terminy rozpoczęcia Studiów EPiW z Językiem Angielskim:
Termin: 19.10.2020
Czesne: 3 800 zł 
Koniec rekrutacji: 19.10.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku EPiW z Językiem Angielskim,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku EPiW z Językiem Angielskim,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest zdobycie przez przyszłym nauczycieli wychowania przedszkolnego wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki. Absolwenci nabędą również kwalifikacje do nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. 
Studia obejmują 280 godzin zajęć audytoryjnych i 150 godzin praktyki pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III.
Absolwenci zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych.


Adresaci:

Osoby z wyższym wykształceniem I i II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunków pedagogicznych a także osoby chcące zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
UWAGA!!! Warunkiem uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jest posiadanie świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE].


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego.

Przedmioty:

 • Podstawy wczesnej edukacji
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – formy i obszary pomocy
 • Wprowadzenie do diagnozowania i poznawania ucznia
 • Zagadnienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem
 • Projektowanie, dokumentowanie i edukacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu
 • Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu
 • Pedagogika zabaw i edukacji ruchowej wieku dziecięcego
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji technicznej
 • Podręczniki i programy we wczesnej edukacji
 • Programy oceniania we wczesnej edukacji
 • Komputer w edukacji zintegrowanej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
 • Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 • Piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 • Techniki plastycznej w nauczaniu języka angielskiego
 • Storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • Techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Fonetyka praktyczna języka angielskiego
 • Zintegrowane sprawności językowych (mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • Lektorat z języka angielskiego
 • Praktyka - 150h

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • dokument potwierdzający znajomośc języka angielskiego na poziomie min. B2 [FCE]
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/EPiW z Językiem Angielskim/Łódź)

 Całkowity koszt: 
3500 

Promocja do 02 06 2020 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Search