Studia podyplomowe 

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - Socjoterapia i resocjalizacja

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Rozpocznij Studia podyplomowe Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - Socjoterapia i resocjalizacja już dziś

 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3600
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3000 do 20 09 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja 15.06.2019
Zjazd 19.10.2019 godz 8:30 dołącz jeszcze do tej grupy 

 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - Socjoterapia i resocjalizacja = 5000
 zł
Zyskujesz 900 zł
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Studia podyplomowe Pedagogika specjalna za 2500 zł

lub Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami  za 2400 zł 

lub Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób z autyzmem za 2400 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Socjoterapia i resocjalizacja
Termin: 23.11.2019
Czesne:
3200 zł
Rekrutacja do: 20.11.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Socjoterapia i resocjalizacja. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Socjoterapia i resocjalizacja. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawczych itp.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (minimum licencjackie). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii. 

Przedmioty:

 • Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy resocjalizacyjnej i socjoterapii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środow. otwartym
 • Readaptacja społeczna
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
 • Ewaluacja procesu wychowania resocjalizacji i socjoterapii
 • Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
 • Zasady i metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznych
 • Negocjacje i mediacje

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/SocjoterapiaResocjalizacja/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3600  

Promocja do 20 09 2019
 3000 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search