Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Rozpocznij Studia Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 do 06 12 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 20 12 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd 14.12.2019

 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu:
Termin:18.01.2020
Czesne:
3400 zł
Rekrutacja do:10.01.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry - 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalności innych niż filologia polska do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Matematyka
Dydaktyka (metodyka) matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych
Praktyki

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowychi ponadpodstawowych.

Zagadnienia programowe:

 • Tradycja literacka w szkole
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich)
 • Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich
 • Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 • Literatura powszechna
 • Metodyka nauczania języka polskiego
 • Komunikacja językowa
 • Gramatyka opisowa języka polskiego z dydaktyką
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego
 • Sztuka czytania i redagowania
 • Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
 • Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 • Projekt jako metoda uczenia się
 • Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/kierunek studiów/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Język polski/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3500  

Promocja do 06 12 2019
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search