Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

 Rozpocznij Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych już dziś

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty dostarcz później

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 800 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 600 zł do 01 10 2021
Czas trwania 80 h 
Ilość miejsc: 16 osób Dołącz jeszcze do tej grupy 
Zakończenie rekrutacji 01 10 2021 

Harmonogram kursu:
kurs - realizowany w ciągu 20 dni przez platformę enauka w wygodnym dla siebie czasie

Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online

a dokumenty dostarcz później

Bonus Specjalny
ważny do 01 10 2021
Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym, Poznań ul. 27 grudnia 17
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym, Poznań ul. 27 grudnia 17

Cel szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy bhp.

Adresaci:

Wykładowcy prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadające formalnego przygotowania pedagogicznego,
Pracodawcy lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp dla nowozatrudnianych pracowników.
Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwenci otrzymują Zaświadczenie MEN stanowiące certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy i kwalifikacji w/w tematyce.

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
 • Metodyka, w tym metodyka nauczania
 • Praktyka metodyczna

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie RODO
 • potwierdzenie wpłaty w kwocie 100 zł

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
 Poznań ul. 27 grudnia 17

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294 

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Kurspedagogiczny/Poznań)