KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

 Rozpocznij Kurs Wychowawców Kolonijnych już dziś

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty dostarcz później

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 450 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 350 zł do 21 05 2021
Czas trwania 20 h 
Ilość miejsc: 16 osób Dołącz jeszcze do tej grupy 
Zakończenie rekrutacji 21 05 2021 
                                     
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online

a dokumenty dostarcz później

Bonus Specjalny
ważny do 21 05 2021
Skorzystaj z okazji
Następne terminy rozpoczęcia Kursu Wychowawców Kolonijnych:
Termin: 12.12.2020
Cena: 450 zł 350 zł
Rekrutacja do: 20.11.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kursie Wychowawców Kolonijnych, Poznań ul. 27 grudnia 17
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kursie Wychowawców Kolonijnych, Poznań ul. 27 grudnia 17

Cel szkolenia:
Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach). Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Adresaci:

osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej średnie, ich stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi, które posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie RODO
 • potwierdzenie wpłaty na konto SKK w kwocie 100 zł

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
 Poznań ul. 27 grudnia 17

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294 

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/WychowawcówKolonijnych/Poznań)