Kurs doskonalący

Rewalidacja indywidualna

 Rozpocznij Kurs Rewalidacja indywidualna już dziś

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 350
Rezerwacja miejsc i promocja 250 do 25 06 2021 
Czas trwania 19 h (dydaktyczne i ćwiczeniowe) - realizowane przez platformę online
 
Harmonogram kursu:
12.06.2021 r.
13.06.2021 r.
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty dostarcz później
Bonus Specjalny
ważny do 25 06 2021

 Kurs pedagogiczny TUS-Trening umiejętności społecznych   za 400 zł 

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 400 zł 

lub Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli za 2600 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pedagogicznego.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Rekrutacja i Zapisy:

Cel szkolenia:

Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, wychowawców czy pedagogów specjalnych jest planowanie oraz realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.

Kurs "Rewalidacja indywidualna" ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym zakresie. Uczestnicy abędą umiejętność prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii, adekwatnych do potrzeb ucznia, procedur osiągania celów. urs realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z Autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
 • Specyfika trudności w uczeniu się
 • Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.
 • Wybrane metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności
 • Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zaplanowania pracy rewalidacyjnej dostosowując metody, formy pracy i środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb każdego ucznia
 • Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej
 • Zastosowanie w praktyce model pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem
 • Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach rewalidacyjnych

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa 
 • oświadczenie RODO
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Absolwent

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE

nr konta bankowego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 09 1090 1072 0000 0001 4457 6227

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Rewalidacja indywidualna/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  350  

Promocja do 25 06 2021 
 250 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.