Image

| "Trudna droga do wolności - Czersk i Ziemia Czerska u progu niepodległości"

Teresa Łuczak, z d. Gnacińska –  ur. w Chojnicach (1969), politolog, założycielka i Prezes szkół SKK, w skład których wchodzą Licea Akademickie, Licea dla dorosłych, Studium Policealne, Studium Kształcenia Nauczycieli  „Vademecum”, Studium Kształcenia Kadr, Studium Kursów i Szkoleń SKK. Kanclerz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Jerzy Łukaszewski – ur. w Gdyni (1953), historyk zajmujący się historią Pomorza, autor m.in. Pomorza historie mniej znane", publikował w "Pomeranii", kanadyjskiej "Gazecie", pismach lokalnych oraz na łamach internetowego Studia Opinii. Obecnie od kilku lat wykładowca Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ISBN 978-83-64335-39-6
ISBN 978-83-956201-0-2
Wydanie I, Bydgoszcz 2019
Oficyna Wydawnicza Edward Mitek