| WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Kosmetologia - studia licencjackie

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

II  semestr

440 zł

2200 zł

III semestr

490 zł

2400 zł

4750 zł

IV semestr

490 zł

2400 zł

V semestr

540 zł

2650 zł

5250 zł

VI semestr

540 zł

2650 zł

Kosmetologia - studia magisterskie

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

590 zł

2900 zł

5750 zł

II  semestr

590 zł

2900 zł

III semestr

590 zł

2900 zł

5750 zł

IV semestr

590 zł

2900 zł

Fizjoterapia

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

440 zł

2190 zł

4350 zł

II  semestr

440 zł

2190 zł

III semestr

490 zł

2440 zł

4800 zł

IV semestr

490 zł

2440 zł

V semestr

540 zł

2690 zł

5350 zł

VI semestr

540 zł

2690 zł

VII semestr

590 zł

2940 zł

5850 zł

VIII semestr

590 zł

2940 zł

IX semestr

590 zł

2940 zł

5850 zł

X semestr

590 zł

2940 zł

 
 

Search