Image

| J. M. Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. n.chem. Marcin Dramiński
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z roku 1962. Złoty dyplom nr 1154. Doktorat 1970. Staż naukowy NIH (National Institutes of Health) USA 1975-1976, habilitacja 1980. Nominacja profesorska 1991.

Praca zawodowa:

  • Polfa - 2 lata
  • Akademie Medyczne od 1964 - 2013 (asystent, adiunkt, profesor)
  • Prodziekan WL UMK - 2002-2005
  • Prodziekan WL UMK - 2002-2005
Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie czynnych - nukleozydy i pochodne.
Promotor 13 obronionych prac doktorskich.
Zapraszam serdecznie wszystkich, którym zależy na perspektywicznym wykształceniu i pracy w stabilnej oraz szybko rozwiającej się branży medycznej, promedycznej, prozdrowotnej i naukach o zdrowiu.