SAMORZĄD STUDENCKI

WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK O ZDROWIU

Image

| STUDENCIE

Od 17 grudnia 2013 funkcjonuje grupa zamknięta na facebook, za której pomocą członkowie rady oraz zainteresowani studenci mogą komunikować się i organizować aktywność związaną z szeroko rozumianą działalnością studencką. Aby zostać dodanym do grupy należy skontaktować się ze starostą swojej grupy lub przedstawicielem uczelni.

Strona Samorządu Studenckiego do tej pory funkcjonowała z ramienia uczelni, chcielibyśmy, żeby studenci wzięli sprawy w swoje ręce i uczynili tę przestrzeń przydatną, a przede wszystkich swoją. Prosimy zainteresowanych studentów o kontakt z przedstawicielem uczelni w celu ustalenia szczegółow.

W sprawach studenckich pomagają przedstawiciele uczelni:
Mateusz Zyśk (https://www.facebook.com/mateusz.zysk91)Search