WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

LIST REKTORA DO PRZYSZŁYCH STUDENTÓW

Image

| SZANOWNY KANDYDACIE

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Kształcimy wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Poza tym, prowadzimy studia podyplomowe związane merytorycznie z naszymi kierunkami w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi. 
Zależy nam, aby nasi absolwenci posiadali, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną, dlatego duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni specjalistycznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe. Ponadto, zapewniamy praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy szpitali oraz placówek rehabilitacyjnych. 
Priorytetem Uczelni jest praca w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty, jak i tworzy rodzinną atmosferę Uczelni.

| WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

W tym celu współpracujemy z najlepszymi szpitalami bydgoskimi, takimi jak 10.Wojskowy Szpital Kliniczny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Centrum Medyczne Gizińscy, wysoko-specjalistycznymi laboratoriami w tym z Laboratorium Diagnostycznym GRUPA ALAB w Bydgoszczy oraz przychodniami specjalistycznymi. Zależy nam, aby studenci poznali najnowsze trendy oraz produkty, dlatego organizujemy wyjazdy na kongresy i targi dla specjalistów. Oprócz wymienionych powyżej instytucji Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu korzysta z nowoczesnej bazy fizjoterapeutycznej regionuze szczególnym uwzględnieniem doskonale wyposażonego Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" w Inowrocławiu oraz Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami" w Ciechocinku posiadających, oprócz bazy rehabilitacyjnej, znakomitą bazę naukową i badawczą.
Image
Image

| STUDIUJ W CENTRUM STAREGO MIASTA

Szczególną opieką otaczamy studentów niepełnosprawnych oferując specjalne stypendia oraz ułatwienia w procesie edukacyjnym. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów w ramach Medycznego Uniwersytetu III Wieku.

W zabytkowym, stylowym budynku, przygotowaliśmy dla studentów nowoczesne sale wykładowe, pracownię anatomii i fizjologii, laboratorium chemiczne, bibliotekę z czytelnią, oraz pracownie kosmetyczne i fizjoterapeutyczne. W ramach podpisanych porozumień korzystamy również z bazy Policealnych Szkół Medycznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy słynących z profesjonalnych pracowni fryzjerskich.

| STATUT UCZELNI