Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/
hiszpańskiego

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/
hiszpańskiego

już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 19 02 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 
Zakończenie rekrutacji 05 03 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Kolejny zjazd 23.02.2019
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 19 02 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 20 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych

Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/
hiszpańskiego
:

DATA I ZJAZDU 18.05.2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 10.05.2019

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/ hiszpańskiego Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/ hiszpańskiego

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Harmonogram zjazdów na przygotowaniu pedagogiczno - metodycznym do nauczania j. angielskiego:

03.11.2018 – 04.11.2018

08.12.2018 – 09.12.2018

19.01.2019 – 20.01.2019

16.02.2019 – 17.02.2019

23.03.2019 – 24.03.2019                    Dołącz jeszcze do tej grupy

27.04.2019 – 28.04.2019

18.05.2019 – 19.05.2019

15.06.2019 – 16.06.2019

07.09.2019 – 08.09.2019

19.10.2019 – 20.10.2019

Harmonogram zjazdów na przygotowaniu pedagogiczno - metodycznym do nauczania j. hiszpańskiego: 

16.12.2019

12.01.2019 – 13.01.2019

09.02.2019 – 10.02.2019

30.03.2019 – 31.03.2019

06.04.2019 – 07.04.2019

25.05.2019 – 26.05.2019                 Dołącz jeszcze do tej grupy 

22.06.2019 – 23.06.2019

20.07.2019 – 21.07.2019

14.09.2019 – 15.09.2019

05.10.2019 – 06.10.2019

23.11.2019 – 24.11.2019

14.12.2019 – 15.12.2019

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Rektoracie

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
BANK ZACHODNI WBK  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do 19 02 2019  
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później

Search