Studia podyplomowe 

Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
 
Rozpocznij kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną już dziś

 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3200
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2700 do 20 09 2019
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja 15.06.2019
Zjazd 19.10.2019 godz 8:30 dołącz jeszcze do tej grupy 
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowanie pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną = 5000 zł
Zyskujesz 600 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs pedagogiczny Terapia behawioralnaza 580 zł 

lub Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami  za 2400 zł 

lub Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna za 2900 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Oligofrenopedagogika-Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok. 3 tygodnie

Harmonogram zjazdów:

08.06.2019

22-23.06.2019

5-6.10.2019

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami ) o obniżonej normie intelektualnej warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 roku oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Adresaci:

Nauczyciele i Wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonyach Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Przedmioty:

Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej

Pedagogika specjalna - zagadnienia podstawowe

Kształcenie osób niepełnosprawnych intelektualnie

Podstawy diagnozowania pedagogicznego

Metodyka procesu edukacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną - warsztat pracy Pedagoga

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością - rodzaje oraz metody pracy i wsparcia

Metodyka procesu edukacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Elementy metodyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka procesu edukacji z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

Praktyka

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Oligofrenopedagogika/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 20 09 2019
 2700 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search