| RODZAJE STYPENDIÓW:

 • Socjalne
 • Specjalne (dla osób niepełnosprawnych)
 • Rektora dla najlepszych studentów

Więcej informacji dotyczących stypendiów można uzyskać w rektoracie uczelni (tel. 513 011 492)

| STYPENDIUM REKTORSKIE DLA NAJLEPSZYCH

W roku akademickim 2017/2018 stypendium naukowe jest przyznawane 10% najlepszych studentów, którzy spełniają poniższe wymagania:
 • Dla studentów fizjoterapii od średniej 4,53
 • Dla studentów kosmetologii od 4,68
Wysokość stypendium naukowego wynosi 240 zł (jest to kwota zależna od wysokości dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

| STYPENDIUM SPECJALNE

Dla osób niepełnosprawnych wysokość miesięcznego stypendium w zależności od stopnia niepełnosprawnośći:

 • znaczy - 350 zł
 • umiarkowany - 200 zł
 • lekki - 100 zł

| STYPENDIUM SOCJALNE

Wysokość miesięcznego stypendium w zależności od dochodu na członka rodziny:
 • 400 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 0-592,80zł
 • 300 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 592,81- 721,51 zł
 • 200 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 721,52 – 850,20 zł
Stypendium może zostać powiększone dla studentów studiów stacjonarnych spoza Bydgoszczy (pow. 50 km od Bydgoszczy) zamieszkujących w internatach lub wynajętych lokalach. Jeżeli student zamieszkuje poza miejscem stałego pobytu i spełnia warunki otrzymania stypendium socjalnego może uzyskać stypendium zwiększone o 90 zł.

| MASZ PYTANIA? CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

Search