Wniosek o przyjęcie na studia licencjackie na kierunek Zarządzanie

w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

TRYB KSZTAŁCENIA

Please tell us how big is your company.

ANKIETA OSOBOWA

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - umożliwia nam to kontakt z Państwem i przeprowadzenie dalszej rekrutacji.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.