Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Władze Uczelni

REKTOR 

prof. dr hab. n.chem. Marcin Dramiński

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z roku 1962. Złoty dyplom nr 1154. Doktorat 1970. Staż naukowy NIH (National Institutes of Health) USA 1975-1976, habilitacja 1980. Nominacja profesorska 1991.
Praca zawodowa:
Polfa - 2 lata
Akademie Medyczne od 1964 - 2013 (asystent, adiunkt, profesor)
Prodziekan WL UMK - 2002-2005
Kierownik Zakładu Chemii 1980-2013

Zainteresowania naukowe - chemia związków biologicznie czynnych - nukleozydy i pochodne.

Promotor 13 obronionych prac doktorskich.
 

Newsletter