ZIMOWE PROMOCJE

Fizjoterapia Studia Jednolite Magisterskie*

*Kierunek w przygotowaniu.

 ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE TEL: 513 011 492 LUB ONLINE, A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ.

Zapisy pn.-pt. 9:00-18:00, soboty 8:00-16:00 ul. Jagiellońska 4 - centrum Bydgoszczy.

fizjoterapia 1


ŚRÓDROCZNY NABÓR ZIMOWY TRWA!

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

BRAK WPISOWEGO DO data
REZERWACJA MIEJSC DO data

CZESNE: od 550 zł  PROMOCJA DO data: od 500 zł
ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO: 10.2018 r.

Okres nauki: 5 lat (10 semestrów)
Tryb: stacjonarny i niestacjonarnymasaz2


Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.

NASZE ATUTY

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy - szanowani specjaliści i autorytety w swej dziedzinie . Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji ATMA w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • Zajęcia praktyczne na Uczelni odbywają się w nowych, doskonale wyposażonych pracowniach, z użyciem nowoczesnych i profesjonalnych sprzętów.

KOSZT STUDIÓW

Szczegółowy harmonogram opłat dla studiów jednolitych magisterskich dostępny: TUTAJ

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

 • 5-letnie studia jednolite magisterskie (10 semestrów)
 • system stacjonarny i niestacjonarny
 • profil praktyczny

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia niestacjonarne obejmują 10 zjazdów w semestrze (od piątku godz. 12.30 do niedzieli godz. 19:30). Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe w zakresie: kinezyterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, podstaw fizjoterapii klinicznej, w dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych.

Studia na kierunku fizjoterapia w WSNoZ trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

fizjo

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Świadectwo dojrzałości - oryginał
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej
 4. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
 5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 6. Zdjęcia legitymacyjne – 4 szt.
 7. Kserokopia dowodu osobistego

 

fotki2

 

 

REKRUTACJA ONLINE2


Newsletter