chiropraktyka

CHIROPRAKTYKA

8-semestralne studia I stopnia
tryb: niestacjonarny

(w przygotowaniu)

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce tel: 601 395 994 lub online, a dokumenty donieś później.


Czas trwania: 8 semestrów


Chiropraktyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy umiejscowioną w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ma ona ścisłe powiązania z naukami medycznymi (ortopedia, neurologia, rehabilitacja, radiologia) i przyrodniczymi (anatomia, fizjologia, biologia, biomechanika), z którymi łączy je zarówno program nauczania i sylwetka absolwenta. Chiropraktyka to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i przywracanie do optymalnej funkcji aparatu ruchu, w szczególności kręgosłupa, miednicy i czaszki.

Chiropraktyka jest zawodem medycznym, którego obszarem działania jest rozpoznanie i usuwanie dolegliwości neurologicznych oraz mięśniowo-szkieletowych i uzyskiwanie dobrostanu człowieka.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

 • 4-letnie STUDIA I STOPNIA
 • tryb niestacjonarny
 • profil praktyczny
 • małe grupy ćwiczeniowe - tj. laboratorium, seminarium i konwersatorium będą realizowane w grupach 8-10 osobowych.

Specjalizacja ogólna – chiropraktyka kliniczna

Planowane jest utworzenie studiów magisterskich z zakresu chiropraktyki, które będą dostępne dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata z chiropraktyki.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i trwają 8 semestrów.. Studia niestacjonarne obejmują 10 zjazdów w semestrze (od piątku godz. 12.30 do niedzieli godz.15:00). Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe od drugiego semestru studiów w wymiarze 400 godzin rocznie.

KOSZT STUDIÓW

Wpisowe

Czesne miesięcznie

Czesne semestralne

Czesne roczne

300 zł

700 zł x 10 rat

3325 zł x 2 raty
(5 % zniżki)

6300 zł x 1 rata
(10% zniżki)

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Świadectwo dojrzałości - oryginał
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej
 • Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Zdjęcia legitymacyjne – 4szt.
 • Kserokopia dowodu osobistego

SYLWETKA ABSOLWENTA

Głównym celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Miejscem pracy absolwenta są praktyki chiropraktyczne, centra spa oraz sanatoria. Chiropraktyk jest przygotowywany do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki. W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

 1. wykorzystanie badań neurologicznych, ortopedycznych i diagnostycznych do opisu stanu narządu ruchu;
 2. planowanie i przeprowadzanie chiropraktycznej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
 3. wykonywanie różnego rodzaju technik chiropraktycznych, stosownych do stanu zdrowia pacjenta;
 4. radzenie sobie z szerokim spektrum dolegliwości aparatu ruchu;
 5. uzyskiwanie wiarygodnych wyników efektów terapeutycznych i ich interpretacji;
 6. rozpoznawanie ograniczeń swoich umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych;
 7. konsultacja w procesie diagnostycznym;
 8. zarządzanie i kierowanie zespołem chiropraktyków oraz prowadzenia własnej praktyki;
 9. współpraca z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.


Absolwenci chiropraktyki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu są przygotowani do pracy w:

 • praktykach chiropraktycznych i centrach spa oraz sanatoriach,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach kształcących w zawodzie chiropraktyk.

Treści obowiązkowe na kierunku chiropraktyka:

 • Wiadomości w zakresie historii i filozofii chiropraktyki.
 • Techniki chiropraktyczne (MTC, diversivied, metoda Pierce’a, metoda Coxa).
 • Umiejętności palpacyjne.
 • Anatomia, fizjologia i ogólna patologia człowieka.
 • Biomechanika kliniczna.
 • Ortopedia i neurologia kliniczna.
 • Diagnostyka (rtg, MR, CT, USG).
 • Diagnostyka fizykalna i różnicowa,
 • Procedury kliniczne i zarządzanie pacjentem
 • Najczęściej zadawane pytania zobacz tutaj

FAQ 

Najczęściej zadawane pytania zobacz tutaj


Newsletter