Fizjoterapia WSNoZ

FIZJOTERAPIA

6-semestralne studia I stopnia 
tryb: niestacjonarny

 

 

Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.

NASZE ATUTY

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy, którzy uczą, m.in. w Collegium Medicum. Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • 90% absolwentów dostaje się na studia magisterskie na Collegium Medicum.

OBSZARY SPECJALIZACYJNE

Obszary specjalizacyjne umożliwiają samodzielne kształtowanie sylwetki zawodowej. Studenci mają możliwość wyboru następujących modułów:

 • FIZJOTERAPIA KLINICZNA - obszar domyślny

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczba chętnych, to jesteśmy gotowi otworzyć dodatkowe specjalizacje

 • ODNOWA BIOLOGICZNA - NOWOCZESNE METODY
 • ALTERNATYWNE METODY REHABILITACJI (ZOOTERAPIA, AKUPUNKTURA, PILATES I INNE)
 • REHABILITACJA W OPIECE GERIATRYCZNEJ ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI

KOSZT STUDIÓW

Szczegóły harmonogram opłat dla studiów I stopnia dostępny: TUTAJ

SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE 

pracownia fizjo001 pracownia fizjo002

pracownia fizjo004 pracownia fizjo005

pracownia fizjo007 pracownia fizjo008

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

 • 3 letnie studia I stopnia (6 semestrów)
 • system stacjonarny i niestacjonarny
 • profil praktyczny

 Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia niestacjonarne obejmują 10 zjazdów w semestrze (od piątku godz. 12.30 do niedzieli godz. 15:00). Integralna częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe w zakresie: kinezyterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, podstaw fizjoterapii klinicznej, w dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych.

Studia na kierunku fizjoterapia w WSNoZ trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Uczulamy na oferty 7 semestralnych studiów w innych uczelniach. Nie ma żadnego powodu do wydłużania studiów I stopnia o pół roku. 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Świadectwo dojrzałości - oryginał
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej
 4. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
 5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 6. Zdjęcia legitymacyjne – 4szt.
 7. Kserokopia dowodu osobistego

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku fizjoterapii jest przygotowany do wykonywania zabiegów leczniczych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, metod i technik masażu leczniczego w profilaktyce oraz w procesie leczenia klinicznego, ambulatoryjnego. Fizjoterapeuta zna zasady ordynowania zabiegów leczniczych, ich wskazania i przeciwwskazania w zależności od wieku, płci, stopnia zaawansowania choroby, sprawności fizycznej i wydolności organizmu, stopnia uszkodzenia organizmu i stopnia niepełnosprawności. Absolwent jest przygotowany do koordynacji działań właściwych i korzystnych dla chorego oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Obowiązkowe treści kształcenia na kierunku fizjoterapia są zgodne z wymaganiami obowiązującymi do 2012 roku określonymi przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego w standardach nauczania.

Treści obowiązkowe:

• Anatomii prawidłowej człowieka
• Biologii medycznej
• Fizjologii
• Biochemii
• Biofizyki
• Biomechaniki
• Kinezjologii
• Kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej
• Psychologii
• Patologii Ogólnej
• Pedagogiki
• Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu
• Kinezyterapii
• Terapii manualnej
• Fizykoterapii
• Masażu leczniczego
• Fizjoterapii Ogólnej
• Podstaw fizjoterapii klinicznej
• Fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
• Fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
• Zaopatrzenia ortopedycznego

Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów z oferty kierowanej do wszystkich studentów kierunku. Oferujemy łącznie 15 przedmiotów do wyboru dostępnych w ofercie edukacyjnej dla wszystkich studentów fizjoterapii bez względu na moduł specjalizacyjny. Suma punktów ECTS dla tych przedmiotów i modułów specjalizacyjnych stanowi 30% dostępnej liczby punktów. W ofercie miedzy innymi takie przedmioty jak: Ergonomia, Aspekty prawne w fizjoterapii, Edukacja zdrowotna, Bezpieczeństwo i higiena pracy w fizjoterapii.

Zapisy Fizjoterapia WSNoZ