- Studia I stopnia

 ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE TEL: 513 011 492 LUB ONLINE, A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ.

Zapisy pn.-pt. 9:00-18:00, soboty 8:00-16:00 ul. Jagiellońska 4 - centrum Bydgoszczy.

FIZJO - BANER 1

TYLKO U NAS
NABÓR NA FIZJOTERAPIĘ - STUDIA LICENCJACKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNENAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

CZESNE: od 400 zł
Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

 


 

 OFERTA SPECJALNA:  
Możliwość ukończenia studiów w 2 lata dla osób z tytułem technika masażysty i 5 letnią praktyką w zawodzie masażysty lub pokrewnym.

 

BONUS TYLKO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ORAZ DLA NASZYCH OBECNYCH STUDENTÓW
2x WIĘCEJ PRAKTYKI!

Do data możesz zapisać się do Policealnej Szkoły Masażu i kształcić się w niej bezpłatnie.
Zdobądź tytuł Technika Masażysty w 2 lata - połącz studia licencjackie z kształceniem policealnym,
i wyprzedź konkurencję na rynku pracy! 

 

APLIKUJ TERAZ

 

APLIKUJ TERAZ 


masaz2


 

Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.

NASZE ATUTY

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy, którzy uczą, m.in. w Collegium Medicum. Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.

KOSZT STUDIÓW

Szczegółowy harmonogram opłat dla studiów licencjackich dostępny: TUTAJ

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

 • 3-letnie studia licencjackie (6 semestrów)
 • system stacjonarny i niestacjonarny
 • profil praktyczny

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia niestacjonarne obejmują 10 zjazdów w semestrze (od piątku godz. 12.30 do niedzieli godz. 15:00). Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe w zakresie: kinezyterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, podstaw fizjoterapii klinicznej, w dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych.

Studia na kierunku fizjoterapia w WSNoZ trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

fizjo

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Świadectwo dojrzałości - oryginał
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej
 4. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
 5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 6. Zdjęcia legitymacyjne – 4 szt.
 7. Kserokopia dowodu osobistego

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku fizjoterapii jest przygotowany do wykonywania zabiegów leczniczych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, metod i technik masażu leczniczego w profilaktyce oraz w procesie leczenia klinicznego, ambulatoryjnego. Fizjoterapeuta zna zasady ordynowania zabiegów leczniczych, ich wskazania i przeciwwskazania w zależności od wieku, płci, stopnia zaawansowania choroby, sprawności fizycznej i wydolności organizmu, stopnia uszkodzenia organizmu i stopnia niepełnosprawności. Absolwent jest przygotowany do koordynacji działań właściwych i korzystnych dla chorego oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji.

fotki2

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Obowiązkowe treści kształcenia na kierunku fizjoterapia są zgodne z wymaganiami obowiązującymi do 2012 roku określonymi przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego w standardach nauczania.

Założenia programowe:

• Anatomii prawidłowej człowieka
• Biologii medycznej
• Fizjologii
• Biochemii
• Biofizyki
• Biomechaniki
• Kinezjologii
• Kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej
• Psychologii
• Patologii Ogólnej
• Pedagogiki
• Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu
• Kinezyterapii
• Terapii manualnej
• Fizykoterapii
• Masażu leczniczego
• Fizjoterapii Ogólnej
• Podstaw fizjoterapii klinicznej
• Fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
• Fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych
• Zaopatrzenia ortopedycznego

Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów z oferty kierowanej do wszystkich studentów kierunku. Oferujemy łącznie 15 przedmiotów do wyboru dostępnych w ofercie edukacyjnej dla wszystkich studentów fizjoterapii bez względu na moduł specjalizacyjny. Suma punktów ECTS dla tych przedmiotów i modułów specjalizacyjnych stanowi 30% dostępnej liczby punktów. W ofercie miedzy innymi takie przedmioty jak: Ergonomia, Aspekty prawne w fizjoterapii, Edukacja zdrowotna, Bezpieczeństwo i higiena pracy w fizjoterapii.

 

REKRUTACJA ONLINE2

Newsletter