O uczelni

List Rektora do przyszłych studentów

dramSzanowny kandydacie,

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała w 2005r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Kształcimy wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: analityka medyczna, fizjoterapia i kosmetologia w ramach studiów I stopnia (licencjackich). Poza tym prowadzimy studia podyplomowe związane merytorycznie z naszymi kierunkami. Zależy nam, aby nasi absolwenci posiadali, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną. Dlatego duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni specjalistycznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe. Ponadto zapewniamy praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy szpitali oraz placówek rehabilitacyjnych. Priorytetem Uczelni jest praca w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty, jak i tworzy rodzinną atmosferę Uczelni.

W tym celu współpracujemy z najlepszymi szpitalami bydgoskimi, takimi jak 10.Wojskowy Szpital Kliniczny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Centrum Medyczne Gizińscy, wysokospecjalistycznymi laboratoriami w tym z Laboratorium Diagnostycznym GRUPA ALAB w Bydgoszczy oraz przychodniami specjalistycznymi. Zależy nam, aby studenci poznali najnowsze trendy oraz produkty, dlatego organizujemy wyjazdy na kongresy i targi dla specjalistów.

budynek SKKOprócz wymienionych powyżej instytucji Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu korzysta z nowoczesnej bazy fizjoterapeutycznej regionuze szczególnym uwzględnieniem doskonale wyposażonego Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" w Inowrocławiu oraz Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami" w Ciechocinku posiadających, oprócz bazy rehabilitacyjnej, znakomitą bazę naukową i badawczą.

Szczególną opieką otaczamy studentów niepełnosprawnych oferując specjalne stypendia oraz ułatwienia w procesie edukacyjnym. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów w ramach Medycznego Uniwersytetu III Wieku.

W zabytkowym, stylowym budynku, przygotowaliśmy dla studentów nowoczesne sale wykładowe, pracownię anatomii i fizjologii, laboratorium chemiczne, bibliotekę z czytelnią, oraz pracownie kosmetyczne i fizjoterapeutyczne. W ramach podpisanych porozumień korzystamy również z bazy Policealnych Szkół Medycznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy słynących z profesjonalnych pracowni fryzjerskich.

Zapraszam serdecznie wszystkich, którym zależy na perspektywicznym wykształceniu i pracyw branży medycznej i naukach o zdrowiu.

podpis