Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

niepelnosprawni wsnoz

Zarządzeniem Rektora WSNoZ w Bydgoszczy z dnia 20.09.2013r. został powołany Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Funkcję pełnomocnika ds. niepełnosprawnych studentów w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu pełni mgr Renata Wojciechowska. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Dyżury Pełnomocnika w roku akademickim 2013/2014 odbywają się w każdy piątek w godzinach 12-14 w pokoju sąsiadującym z pomieszczeniami biblioteki.

Komisja stypendialna podjęła decyzję o podziale środków na stypendia specjalne. Wysokość wsparcia będzie zależna od stopnia niepełnosprawności- znaczny 350 zł, umiarkowany 250 zł, lekki 150 zł miesięcznie.


Kontakt

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Newsletter