ZIMOWE PROMOCJE

Komunikat dotyczący zaliczenia praktyk zawodowych dla studentów wszystkich kierunków!

Wakacyjne praktyki studenckie można zaliczać w ciągu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 14.00, w piątki od godz.12:00 do 15:30 oraz na zjazdach: w niedzielę 20.10.2013r. w godz. 11.00 – 13.00 (ul. Karpacka 54) oraz 26.10.2013 w godzinach 11.00 – 12.30 (ul. Bohaterów Kragujewca 10, Gimnazjum nr 16) u Pani mgr Ireny Kinasz-Różyckiej.

Przypominamy, że do zaliczenia należy:

  1. sprawdzić w sekretariacie czy do Uczelni wrócił jeden egzemplarz „Umowy” zawartej między Uczelnią a Zakładem prowadzącym praktykę,
  2. przynieść wypełniony „Dziennik praktyk”, podpisany przez osobę prowadzącą zajęcia z oceną i datą zaliczenia (dla fizykoterapeutów na przedostatniej stronie),
  3. przynieść „Ankietę pracodawcy” wypełnioną przez prowadzącego praktykę ,
  4. wypełnić „Ankietę studenta”,
  5. zgłosić się z Indeksem, w którym należy wypełnić właściwe rubryki na stronie 82.

Przypominam również, że studenci, którzy do tej pory nie zaliczyli praktyk śródrocznych minionego semestru, mogą to uczynić w tym samym czasie. Studenci, którzy nie zaliczą zaległych praktyk będą musieli wystąpić do Rektora o warunkowe zaliczenie semestru z podaniem terminu wywiązania się z zaległości.

Ostateczny termin zaliczenia praktyk studenckich upływa z dniem 31.10.2013r.

Studenci III semestru studiów podyplomowych praktyki będą mogli zaliczyć na pierwszym zjeździe, tj. 16.11.2013.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza studentów II i III roku fizjoterapii na obozy terapeutyczne.

Strona 2 z 2

Newsletter