Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Stypendia

Prezentujemy rodzaje wsparcia studentów przewidziane w statucie Uczelni jako stypendia:stypendium

Rodzaje stypendiów:

Więcej informacji dotyczących stypendiów można uzyskać w rektoracie uczelni (tel. 52 379 23 52)

Stypendium socjalne:

Wysokość miesięcznego stypendium w zależności od dochodu na członka rodziny:

  • 400 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 0-592,80zł
  • 300 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 592,81- 721,51 zł
  • 200 zł - przychód miesięczny na członka rodziny: 721,52 – 850,20 zł

Stypendium może zostać powiększone dla studentów studiów stacjonarnych spoza Bydgoszczy (pow. 50 km od Bydgoszczy) zamieszkujących w internatach lub wynajętych lokalach. Jeżeli student zamieszkuje poza miejscem stałego pobytu i spełnia warunki otrzymania stypendium socjalnego może uzyskać stypendium zwiększone o 90 zł.

Stypendium specjalne (dla osób niepełnosprawnych):

Wysokość miesięcznego stypendium w zależności od stopnia niepełnosprawnośći:

  • znaczy - 350 zł
  • umiarkowany - 200 zł
  • lekki - 100 zł

Stypendium rektora dla najlepszychstudentów:

W roku akademickim 2013/2014 stypendium naukowe jest przyznawane 10% najlepszych studentów, którzy spełniają poniższe wymagania:

  • Dla studentów fizjoterapii od średniej 4,53
  • Dla studentów kosmetologii od 4,68
Wysokość stypendium naukowego wynosi 240 zł (jest to kwota zależna od wysokości dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Newsletter