150 zł zniżki do końca czerwca

Zapisując się na studia I stopnia dowolnego kierunku w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu otrzymujesz 150 zł rabatu na opłatę wpisową, jeżeli zapiszesz się do końca czerwca 2014 roku.


 Zniżka obowiązuje na podstawie Zarządzenia Kanclerza nr 47. Pełna treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 47
Kanclerza
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 6 oraz § 42 ust. 2 Statutu Uczelni postanawia się, co następuje:

 § 1.

  1. Wprowadza się załącznik nr 4/2014 do Zarządzenia Kanclerza nr 12 z 19 maja 2008 w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia określający wysokości opłat za studia począwszy od roku akademickiego 2014/2015.
  2. Wprowadzam zniżkę w opłacie wpisowej na studia licencjackie oraz podyplomowe do wysokości 150 zł dla wszystkich kandydatów na studia . Zniżka obowiązuje do dnia 30.06.2014 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Newsletter