Wnioski o dofinansowanie studiów dla studentów niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni (stopień umiarkowany i znaczny). Informujemy, że termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie nauki (studiów) w ramach programu „Aktywny samorząd” moduł II ustalają realizatorzy programu  (Samorząd Powiatowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy). Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015 upływa dnia 30 marca 2015, dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 upływa dnia 30 września 2015. Dla studentów zamieszkałych w Bydgoszczy wnioski można pobrać ze strony internetowej www.mopsbydgoszcz.pl w zakładce wnioski. Z programem i warunkami uczestnictwa można zapoznać się na stronie www.pfron.pl w zakładce programy i zadania PFRON

Newsletter